ของเล่น รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่

ของเล่น รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่
Spread the love

ของเล่น รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่

ของเล่น รักษ์โลก เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้น เนื่องจากพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกัน ทำให้หลายครั้ง ของเล่นที่ยังอยู่ในสภาพดีถูกทิ้งไว้ และบางครั้งจุดจบกลายเป็นขยะ ขณะเดียวกัน ของเล่นที่มีคุณภาพดีบางชิ้นมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นเรื่องน่าเสียดายหากของเล่นเหล่านั้นถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่า

ขณะที่ปัจจุบัน จาก ภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อม แปรปรวน ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน ความไม่แน่นอนในเรื่องต่างๆ ธุรกิจจึงเผชิญความเสี่ยงมากในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น เศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy ) จึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจทั่วโลกมุ่งไป มุมมองของ REUSE ในแง่การใช้ซ้ำให้ครบวงจรของอายุผลิตภัณฑ์ จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ภายใต้แบรนด์ “PlanToys” นำมาใช้ เนื่องจากพบว่าอายุใช้งานของของเล่นสั้น จึงริเริ่ม “โครงการให้เช่าของเล่น” เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงของเล่นเด็กที่มีคุณภาพ

“ของเล่น” รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่

“โกสินทร์ วิระพรสวรรค์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ภายใต้แบรนด์ “PlanToys” มากว่า 40 ปี กล่าวในงาน สัมมนาออนไลน์ “Rethink Together: Co-creating Circular Economy with Circular Design” จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยระบุว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้ง ด้วยนโยบายแห่งความยั่งยืน ในการสร้างโลกที่ยั่งยืน PlanToys มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

  • 3 หัวใจหลัก สู่ความยั่งยืน

ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย และพัฒนาการเด็ก ดำเนินการผ่าน 3 เสาหลัก ที่เรียกว่า “แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืน การผลิตที่ยั่งยืน และจิตใจที่ยั่งยืน

สำหรับ “วัสดุที่ยั่งยืน” แนวคิดในการผลิตของเล่น PlanToys คือ การผลิตของเล่นจากไม้ยางพาราที่หมดอายุในการให้น้ำยางแล้ว โดยไม่ตัดต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวเพื่อนำไปใช้ในการผลิตของเล่น แต่เพิ่มมูลค่าให้ต้นยางพาราที่หมดอายุในการให้น้ำยางแล้ว ซึ่งตามปกติชาวบ้านจะตัดและเผาทิ้ง แต่บริษัทฯ นำไม้เหล่านั้นไปผลิตของเล่น เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดมลพิษจากการเผาไม้

“ของเล่น” รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่

“การผลิตที่ยั่งยืน” คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่พิพิธภัณฑ์แปลนทอยส์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวมวล ที่โรงงานจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่มีอะไรถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เศษไม้ที่เหลือจะถูกนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน พร้อมกับปลูกป่าในทุกๆ ปีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

และ “จิตใจที่ยั่งยืน” โดยการมุ่งตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมและการศึกษาพิเศษที่ช่วยให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน โดยจัดทำพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กแปลนทอยส์ รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

“ของเล่น” รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่

โกสินทร์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อมาดูกระบวนการผลิตแม้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก แต่ก็มีการปลดปล่อยคาร์บอน ดังนั้น จึงกลับมาดูกระบวนการจัดการว่า ทำอย่างไรให้ของเล่นหนึ่งชิ้นที่ถูกใส่ความคิด ไอเดียเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กมีการใช้อย่างคุ้มค่า เพราะพอไปอยู่ในตลาดของเล่นเหล่านั้นกลับอยู่ได้ในระยะเวลาสั้น เนื่องจากพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ทำให้ต้องกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้ของเล่นเกิดการใช้ซ้ำให้มากที่สุด

ขณะเดียวกัน มีคำถามว่าของเล่นใช้วัสดุค่อนข้างดี แต่ทำไมคนไทยเข้าไม่ถึง หลังจากนั้นจึงได้ปรับมาใช้โครงการให้เช่าของเล่นเช่นเดียวกับที่เมืองนอก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพราะของเล่นบางชิ้นราคาหลักหมื่น ดังนั้นการให้เช่าจึงสามารถทำให้เข้าถึงของที่มีคุณภาพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่เน้นทำผลิตภัณฑ์ และขยับมาทำเซอร์วิส ถือเป็นความท้าทาย แต่ก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงได้มากขึ้น

รวมถึงใช้วัสดุที่ได้การรับรองว่าปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ เช่น ไม้และกาว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการใช้หมึกจากต้นพืชที่สามารถย่อยสลายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับงานพิมพ์แทนการใช้หมึกที่เป็นสารเคมี เปลี่ยนมาใช้กระบวนการให้ความร้อนเพื่อกำจัดความชื้น และกำจัดมอดในเนื้อไม้และทำให้ไม้มีความคงทน แทนการใช้ใช้น้ำยาที่ปลอดสารพิษเพื่อรักษาคุณภาพของไม้ ใช้สีสูตรน้ำแทนการใช้สีย้อมที่เป็นเคมี และมีสารตะกั่ว หรือมีโลหะหนักอื่นๆ

“ของเล่น” รักษ์โลก เล่นน้อย เล่นซ้ำ นำกลับมาเล่นใหม่


ที่มา bangkokbiznews

รวมข่าวของเล่น โมเดล ฟิกเกอร์ สินค้าออกใหม่ รวมทุกอย่างไว้ที่นี้ ! Gunpla Model